Kim jest syndyk i czym się zajmuje?

Kim jest syndyk i czym się zajmuje?

Syndyk jest osobą, która zarządza majątkiem przedsiębiorcy będącego w stanie upadłości. Jest on jednym z głównych organów postępowania upadłościowego - bez niego nie może się ono odbywać.

 

Syndyk masy upadłości zajmuje się też podziałem funduszy pomiędzy wierzycielami, zgodnie z wszelkimi zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Dawniej syndyk był likwidatorem majątku w postępowaniu wraz z opcją likwidacyjną. W obecnym stanie prawnym funkcję syndyka pełnić może osoba fizyczna, która posiada oczywiście pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej, musi ona posiadać specjalną licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Licencja taka wydawana jest na zasadach oraz w trybie, który określony został w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z 15 czerwca 2007 roku. Doradca restrukturyzacyjny to specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, jak również jest to menadżer rewitalizacji danego podmiotu, kiedy ten jest w kłopotach finansowych. Ciekawostką jest, że jeszcze w dawnej Polsce syndyk był miejskim urzędnikiem.

Jeżeli podmiot gospodarczy znajduje się w takiej sytuacji finansowej i operacyjnej, która wyklucza restrukturyzację, to syndyk na zlecenie sądu może przeprowadzić likwidację podmiotu. W czasie przeprowadzania postępowania upadłościowego, to własnie syndyk traktowany jest jako kierownik danej jednostki. Z godnie z prawem, syndyk pełni funkcję zastępcy pośredniego, znaczy to że dokonuje czynności prawnych, jednak nie we własnym imieniu - zaś na rachunek upadłego.

Syndyk-likwidator - jednak w rozumieniu pełnienia funkcji, nie zaś zawodu, powoływany jest tylko w przypadku, kiedy ogłasza się upadłość przedsiębiorstwa. Jeżeli natomiast otwiera się postępowanie restrukturyzacyjne to powoływany jest nadzorca sądowy.

 

 

Opinie (0)

Zobacz firmy

Hotel Coloseum

Kruhel Pełkiński 72
37-500 Jarosław

Średnia Ocena

5/5
HASBORG producent maszyn do branży cukierniczej

Rakszawa 508
37-111 Rakszawa

Średnia Ocena

5/5
Italia Style - Sofy i kanapy

Wrocławska 42
57-200 Ząbkowice Śląskie

Średnia Ocena

5/5

Podobne artykuły

Solidne okna w mieszkaniu

Solidne okna w mieszkaniu

Rekompensaty za niewłaściwie wykonany zabieg medyczny

Rekompensaty za niewłaściwie wykonany zabieg medyczny

Marketing szeptany - jakich błędów unikać?

Marketing szeptany - jakich błędów unikać?